Autisme verschilt van persoon tot persoon. Aan sommige autisten merk je niet dat ze ‘anders’ zijn: ze hebben een baan, een gezin, vrienden, komen sociaal over. Andere mensen met autisme hebben bijvoorbeeld ook psychische problemen die hun functioneren op allerlei gebieden beperken.

Wisselende hulpvraag

Zoals autisme per persoon verschilt, verschilt ook de hulpvraag per persoon: sommige autisten hebben veel en intensieve begeleiding nodig, maar voor veel autisten met een normale of hoge intelligentie is de hulpvraag niet continu en niet altijd even intensief. Vaak hebben zij geen continue hulpbehoefte, maar juist een zeer gerichte hulpvraag op bepaalde momenten in het leven. Hulp en ondersteuning op maat en op het juiste moment zijn voor mensen met autisme dus essentieel. Met de goede hulp op het goede moment vergroten zij hun kwaliteit van leven en vinden of houden zij hun plek in de maatschappij.

Maatwerk en flexibiliteit

Doralancee is gespecialiseerd in de individuele begeleiding, coaching en ondersteuning van mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie.

Onze ondersteuning en begeleiding:

  • Is flexibel.
  • Is aangepast aan de behoeften van de cliënt.
  • Kan op alle levensgebieden plaatsvinden: in het dagelijks leven en de woonsituatie, bij het vinden of houden van een baan of andere dagbesteding, in de contacten met officiële instanties.
  • Kan op momenten dat het nodig is tijdelijk verhoogd worden. Door de korte lijnen binnen het bedrijf en het netwerk van professionals waarmee wij samenwerken (waaronder een psycholoog en een psychiater), kunnen wij goed inspelen op de wisselende of soms tijdelijke hulpvraag van mensen met autisme.
  • Biedt een stabiele relatie tussen de zorgverlener en de cliënt in plaats van steeds wisselende hulpverleners.
  • Kan door een pgb vergoed worden.

Wilt u meer weten over individuele begeleiding bij autisme? Neem dan vrijblijvend contact op met Rita Doral.