Als een werknemer dreigt vast te lopen in een verzuimsituatie door ziekte of andere omstandigheden heeft dat vaak verstrekkende gevolgen. Zowel voor de werkgever als de werknemer. Zeker bij langdurig verzuim. Vaak liggen hier achterliggende oorzaken aan ten grondslag.

Een arbeidsdeskundige geeft antwoord op de volgende vragen:

  • is het eigen werk passend;
  • is het eigen werk passend te maken;
  • er ander passend werk binnen de organisatie aanwezig is;
  • zo niet, of de medewerker geschikt is voor ander passend werk elders op de arbeidsmarkt.

Het is van belang bovenstaande vragen te beantwoorden zodra er twijfel is (bij werkgever en/of werknemer en/of bedrijfsarts) over de terugkeer in het eigen werk.

Inschakelen van een arbeidsdeskundige
U kunt mij inschakelen:

  • op verzoek van de bedrijfsarts, werknemer of leidinggevende;
  • als u vastloopt in het re-integratietraject;
  • bij langdurig verzuim;
  • bij aanmelding bij een mobiliteitsbureau.

Re-integratie naar de werkplek
Met een arbeidsdeskundig advies help ik vervolgstappen en oplossingen te bedenken. Zo kijk ik binnen de kaders van de wet of het eigen werk passend is of passend is te maken. Ook kijk ik naar andere redenen waardoor het werk niet meer is uit te voeren. Een objectieve, onafhankelijke beoordeling en een professionele blik kunnen van grote waarde zijn en inzicht bieden in de situatie. Achter ieder mens schuilt een verhaal. Als arbeidsdeskundige breng ik alle mogelijkheden in kaart en help ik met re-integratie naar de werkplek.

Wilt u mij inschakelen of vrijblijvende informatie over het arbeidsdeskundig advies? Neem dan contact op met Rita Doral (arbeidsdeskundige).