Bij een gezond bedrijf zijn goede arbeidsomstandigheden onmisbaar (Arbo). Een goed Arboklimaat schept tenslotte de juiste omstandigheden voor uw werknemers om zo goed mogelijk te functioneren. Dit voorkomt ziekteverzuim.

Verzuimmanagement
Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de klimaatomstandigheden, de werkplek, eventuele geluidsoverlast en gevaarlijke stoffen. Op basis van onderzoek breng ik advies uit dat concrete acties bevat voor herstel en werkhervatting van de werknemer.

Verzuimmanagement is van groot belang voor het goed functioneren van een bedrijf.
Doralancee is gespecialiseerd in het opzetten van verzuimmanagement met als doel een snelle en uiteraard ook duurzame hervatting van de werkzaamheden.

Risico-inventarisatie & -evaluatie
Als werkgever bent u verplicht de risico’s in kaart te brengen die er in uw bedrijf zijn en aan te geven welke acties u onderneemt om deze te voorkomen. U kunt Doralancee inschakelen voor risico- inventarisatie & –evaluatie (RI&E).

Neem voor meer informatie contact op met Rita Doral.