U kunt te maken hebben met problemen in uw leven waardoor u (tijdelijk) bepaalde activiteiten niet meer zelfstandig kunt verrichten. Bij thuisbegeleiding krijgt u hulp en begeleiding in uw eigen huis waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt wonen. Samen met u zoek ik naar oplossingen om de dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren, die voor ú belangrijk zijn.

Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding kan variëren van concrete praktische ondersteuning tot begeleiding bij het structureren en organiseren van uw dagindeling, uw huishouding en/of uw administratie. Door praktische begeleiding op diverse gebieden werk ik samen met u toe naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Afhankelijk van uw zorgvraag kijk ik naar uw zelfstandigheid en streef er naar u zoveel mogelijk zelf te laten doen. Als dit niet mogelijk is, kijk ik hoe u op een zodanig prettig mogelijke manier thuis kan blijven wonen met de juiste ondersteuning en begeleiding.

Samenwerking met Praktijk voor psychotherapie en psychologische hulp
Behalve als arbeidsdeskundige werk ik ook als ergotherapeut. Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door ziekte of een ongeval beperkingen ondervindt in het dagelijks leven. Daarbij werk ik samen met Hagen en Baas psychologen waar ik een aanvullende behandeling met ergotherapie geef. Als u thuis of op uw werk door ziekte of ongeval beperkingen ondervindt in uw dagelijkse leven, kan ik samen met u  naar oplossingen zoeken. Dit varieert van hulpmiddelen tot adviezen over de inrichting van de werkplek. Dit met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken of te behouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita Doral.